Klub Piłkarski Polonia Bydgoszcz

marketing i reklama

biuro@kppolonia.pl

O szkółce

brązowy certyfikat PZPN Polonia Bydgoszcz

W naszym klubie obecnie trenuje blisko 200 piłkarzy w grupach dziecięcych i młodzieżowych. Prowadzimy klasy sportowe
o profilu piłka nożna w Szkole Podstawowej nr 31 Mistrzostwa Sportowego oraz w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1
w Bydgoszczy.

Prowadzimy nabory do każdej z grup młodzieżowych. Zgłoszenia przyjmujemy mailem na kppolonia@gmail.com
oraz telefonicznie – Trener Krzysztofa, m: 519 503 705, e: biuro@kppolonia.pl 

W grudniu 2021 roku Klub Piłkarski POLONIA Bydgoszcz otrzymał Brązowy Certyfikat PZPN. Jest jednym z dziewięciu Akademii w województwie kujawsko-pomorskim, które mogą pochwalić się tym Certyfikatem. Potwierdza to spełnienie szeregu kryteriów i jest gwarancją jakości szkolenia. Przyznając certyfikat, Polski Związek Piłki Nożnej brał pod uwagę m.in.:

– kwalifikacje trenerów

– program szkoleniowy

– liczbę zawodników przypadających na jednego trenera

– infrastrukturę sportową

– spełnienie wymogów formalno-prawnych

Brązowy Certyfikat przyznany został akademiom, które zapewniają profesjonalne szkolenie zawodników na zajęciach prowadzonych przez licencjonowanych trenerów. W związku z przyznaniem Brązowego Certyfikatu Szkółka POLONIA BYDGOSZCZ podlega stałemu monitoringowi ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Obecnie nasza drabinka szkoleniowa wygląda następująco:

#Żak F1

#Orlik E2

#Orlik E1 klasa (Szkoła #Mistrzostwa Sportowego) 

#Młodzik D2  klasa (Szkoła Mistrzostwa Sportowego)

#Młodzik D1  klasa (Szkoła Mistrzostwa Sportowego)

#Młodzik D1  klasa (Szkoła Mistrzostwa Sportowego)

#Trampkarz C2

#Trampkarz C1  klasa (Szkoła Mistrzostwa Sportowego)

#Junior Młodszy B2  klasa (Szkoła Mistrzostwa Sportowego)

#Junior Młodszy B1  klasa (Szkoła Mistrzostwa Sportowego)

#Junior Starszy A  klasa (Szkoła Mistrzostwa Sportowego)