Klub Piłkarski Polonia Bydgoszcz

marketing i reklama

biuro@kppolonia.pl

Polityka bezpieczeństwa dzieci

Drodzy Rodzice,

W dniu 15 lutego 2024 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Ustawa). Ustawa nakłada obowiązki na pracodawców i organizatorów w zakresie działalności związanej z uprawianiem sportu – art. 21, 22b, 22c Ustawy.

Klub Piłkarski Polonia Bydgoszcz pragnie uczynić piłkę nożną bezpiecznym, pełnym szacunku i radości środowiskiem dla wszystkich dzieci, niezależnie od wieku, płci, orientacji, pochodzenia etnicznego i społecznego, religii, poziomu zdolności i zaangażowania w grę.
Uznajemy prawo dzieci do bycia wolnymi od wszelkich form nadużyć: fizycznych, seksualnych, emocjonalnych oraz zaniedbania i uznajemy nasz obowiązek dbania o ich ochronę.

Mając powyższe na uwadze wprowadzamy w naszym Klubie POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI przygotowaną przez PZPN a dostosowaną do naszych warunków przez Zarząd.

Poniżej w załącznikach znajduje się pełny tekst PBD wraz z formularzami do pobrania.

Koordynator PZPN ds. bezpieczeństwa dzieci Marta Furmańczuk jest do Państwa dyspozycji w zakresie pomocy w reagowaniu na nadużycia. Wszelkie pytania prosimy kierować na ochronadzieci@pzpn.pl, ewentualnie do Klubu na kppoolonia@gmail.com.