Klub Piłkarski Polonia Bydgoszcz

Oświadczenie Zarządu KP Polonia

Oświadczenie Zarządu KP Polonia

Bydgoszcz, dnia 31.10.2022 roku

OŚWIADCZENIE

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami jakoby to Klub Piłkarski POLONIA Bydgoszcz miał wpływ bądź też przyczynił się do zmiany herbu Żużlowego Klubu Sportowego Polonia Bydgoszcz S.A., Zarząd KP POLONIA pragnie zdementować te bezpodstawne pomówienia.

Otóż po wspólnych ustaleniach z władzami Klubu Żużlowego, od 25 października 2021 roku pomiędzy zainteresowanymi stronami obowiązywała do dnia dzisiejszego nieodpłatna Umowa Licencyjna nr 3/2021 na korzystanie ze znaku towarowego, który to został zgłoszony przez KP POLONIA do Urzędu Patentowego i na który to Klub posiada świadectwo ochronne wyłącznego prawa nr R.333458.

Pomimo złożonej ustnej propozycji przez Klub Piłkarski POLONIA Bydgoszcz aneksowania Umowy na kolejny sezon bez zmiany warunków umowy, władze ŻKS POLONIA Bydgoszcz zrezygnowały z kontynuacji korzystania ze znaku towarowego.

Ponadto oświadczamy, że zarówno władze jak i administracja Klubu Piłkarskiego POLONIA Bydgoszcz po podpisaniu umowy licencyjnej nie kontaktowały się z firmą Abramczyk S.A. celem pozyskania korzyści finansowej za korzystanie z herbu, gdyż firma ta nie jest stroną umowy licencyjnej.

Prezydium Zarządu
Klubu Piłkarskiego POLONIA Bydgoszcz