Klub Piłkarski Polonia Bydgoszcz

AKCJA POznajmy się!

AKCJA POznajmy się!

POznajmy się!  Od dziś na naszym fp będziemy przedstawiać ludzi, którzy budują nasz Klub 

Chcemy być bliżej Wassympatyków biało-czerwonych. Chcemy, abyście włączyli się do akcji i w komentarzach pisali za co lubicie klub ze Sportowej 2, jak długo z nim sympatyzujecie itp. 

Zaczynamy mocno 😊 od kapitana naszego Klubu – Prezesa

#imię i nazwisko, wiek, funkcja w klubie: Maciej Świątkowski, prezes Klubu Piłkarskiego Polonia Bydgoszcz

#wykształcenie: studia lekarskie w Akademii Medycznej w Gdańsku (‘74); stopnie i tytuły naukowe:  doktora  nauk medycznych w roku w Akademii Medycznej w Gdańsku (‘83), doktora habilitowanego nauk medycznych  w Akademii Medycznej w Bydgoszczy (’93) oraz profesora nauk medycznych w roku 2008. Tytuły specjalisty w dziedzinie choroby wewnętrzne w roku 1983, gastroenterologii w roku 1987 oraz angiologii w roku 2003

#doświadczenie: promotor 8 prac doktorskich, aktualnie promotor dalszych  4  prac doktorskich. Członek 10 polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. W Katedrze pod Profesora kierownictwem zrealizowano 12 wieloośrodkowych, z udziałem podmiotów zagranicznych projektów badawczych, 15 projektów badań naukowych ze środków uczelnianych i pozyskanych z zewnątrz. W Katedrze realizowanych aktualnie jest 13 projektów badań naukowych i wieloośrodkowych projektów badawczych w tym takich, które będą transferowane do gospodarki. Pracownicy Katedry są opiekunami naukowymi trzech, bardzo aktywnych studenckich kół naukowych. Wyszkolił 23 lekarzy specjalistów w dziedzinie choroby wewnętrzne i gastroenterologia. W roku 1989 utworzył i wyposażył od podstaw Klinikę Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania. Od 1995 roku pełnię funkcję wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii. Zorganizowałem w naszym regionie opiekę medyczną dla chorych ze schorzeniami układu trawienia.  Założycielem i pierwszym przewodniczącym Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego w Bydgoszczy. Posiada doświadczenie samorządowe i parlamentarne. W latach 1990 – 1997 był radnym i przewodniczącym Komisji Zdrowia Rady Miasta Bydgoszczy. W 1997 roku uzyskał mandat Senatora RP i był przewodniczącym Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu Senatu RP.  W latach 2002-05  2010-17 był radnym sejmiku wojewódzkiego i przewodniczącym komisji zdrowia a w latach 2005-2007 posłem na Sejm RP. W latach 1997-2001 uczestniczył w uchwaleniu w parlamencie czterech wielkich reform. Jest autorem zapisów senackiej ustawy o uposażeniu finansowym olimpijczyków zdobywców medali olimpijskich. W 1999 roku będąc Senatorem RP, wspólnie z parlamentarzystami, wojewodą, samorządem i mieszkańcami Bydgoszczy, utworzyli województwo kujawsko-pomorskie. Skutecznie zabiegał o środki finansowe z budżetu państwa na: inwestycje dla Szpitala Klinicznego, Regionalnego Centrum Onkologii; restrukturyzację ochrony zdrowia oraz utworzenie siedziby Regionalnej Kasy Chorych w Bydgoszczy; a także pieniądze na inwestycje sportowe na stadionie Polonii, stadionie Zawiszy oraz dla Hali „Łuczniczka”. Jest współtwórcą programu profilaktycznego w kierunku wykrywania wczesnych postaci raka jelita grubego, który jest nieodpłatnie  realizowany od 2000 roku. 1. 05.1977 r

#o sobie: żonaty, dwie córki. Z Klubem Polonia związany bez przerwy od 45 lat poza pracą lekarza klubowego, pełnił funkcje członka Zarządu Klubu odpowiedzialnego za rozwój sportu dzieci i młodzieży, kierownika sekcji piłki nożnej, był  założycielem i prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Polonia”. Klub ten przez kilkanaście lat prowadził nabór i szkolenie dzieci i młodzieży w wieku 7 – 13 lat, którzy następnie zostawali zawodnikami BKS Polonia Bydgoszcz. Od kilku lat członek Zarządu KP Polonia Bydgoszcz a od czerwca 2020 roku Prezes Zarządu Klubu.Promotor

prof. dr hab. n. med. Maciej Świątkowski