Klub Piłkarski Polonia Bydgoszcz

Herb zastrzeżony!

Herb zastrzeżony!

Zarząd Klubu Piłkarskiego “POLONIA” informuje, że sukcesem zostały zakończone starania podjęte w celu zapewnienia ochrony herbu Polonii.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej objął ochroną prawną herb Klubu. Oznacza to prawne uporządkowanie wszelkich spraw związanych z niekontrolowanym i dowolnym używaniem znaku graficznego przez nieuprawnione podmioty.

Zgodnie z wydaną przez Urząd Patentowy decyzją prawo do posługiwania się herbem Polonii przysługuje Klubowi. W tej sytuacji inne niż Klub podmioty, organizacje czy stowarzyszenia, które posługują się herbem Polonii muszą uzyskać w celu dalszego używania tych oznaczeń akceptację Klubu lub muszą dokonać zmiany nazwy.

Ochroną znaków towarowych na terenie naszego kraju zajmuje się Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, a za używanie ich bez zgody właściciela grożą poważne sankcje karne.